ایمپلنت دندانی ؛ آیا مانند دندان طبیعی جرم میگیرد ؟

 

به طور کلی هر دندانی که در دهان باشد چه ایمپلنت باشد و چه طبیعی باشد و در مجاورت بزاق دهان قرار داشته باشد این امکان وجود دارد که دچار جرم گرفتگی و پلاک دندانی شود به همین دلیل به همه افراد خواه ایمپلنت دندانی انجام داده باشد و خواه انجام نداده باشند توصیه می شود به صورت مرتب و دوره ای به دندانپزشک معالع خود مراجعه نمایند تا پزشک به محض دیدن جرم یا پلاک دندانی اقدام به از بین بردن این مسئله نماید.

طبیعتا افرادی که ایمپلنت دندان انجام داده اند باید بیشتر نسبت به انجام معاینات دوره و مرتب حساس باشند تا چنین مشکلی برایشان به وجود نیاید. هزینه انجام ایمپلنت دندان هزینه قابل توجهی است به همین دلیل فردی که ایمپلنت انجام داده است با دقت بسیار از ایمپلنت دندانی مراقبت نماید. مرکز تهران ایمپلنت یکی از بهترین مراکزی است می تواند به افرادی که به دنبال انجام ایمپلنت دندان هستند کمک نماید.