ایمپلنت دندانی ؛ انواع و مراحل کاشت

 

بعضی از افراد هستند که به طور کامل دندان های خود را از دست داده اند. معمولا پزشکان به این افراد توصیه می کنند اگر می خواهند از دندان مصنوعی استفاده کنند بهتر است کاشت ایمپلنت دندانی برای چند دندان خود داشته باشند تا استفاده از دندان مصنوعی برایشان راحت تر باشد. زمانی که این افراد چند ایمپلنت دندان در دهان خود دارند دندان مصنوعی در دهانشان محکم تر است. زیرا کاشت ایمپلنت دندانی باعث می شود دندان مصنوعی گیر بیشتری در دهان داشته باشد.

همچنین کاشت دندان ، نرمی زیاد از حد لثه را از بین می برد و به محکمتر بودن دندان مصنوعی در دهان کم بیشتری می کند به طور کلی می توان گفت ایمپلنت مانند یک کلید برای دندان مصنوعی عمل می کند و دندان مصنوعی در آن قفل می شود. در این صورت دیگر موقع غذا خوردن و یا صحبت کردن دیگر برای فرد مشکلی پیش نمی آید. البته بعضی از افراد با توجه به شرایط خود می توانند به جای دندان مصنوعی از ایمپلنت دندانی استفاده کنند و دندان های خود را به طور کامل ایمپلنت کنند. به این ترتیب فرد دیگر دردسرهای دندان مصنوعی را ندارد.