معرفی اعضا مرکز تهران ایمپلنت

اعضای کلینیک تهران ایمپلنت

 

دکتر مهسا سلیمان زاده

پروتز های دندانی و ترمیمی


دکتر اسفندیار وزیری

ترمیمی و زیبایی 

دکتر وطن پور

متخصص ترمیمی و زیبایی


دکتر رضا تبریزی

متخصص جراح دهان و فک و صورت وعضو هیات علمی دانشگاه