ایمپلنت دندانی ؛ و نحوه مراقبت از آن

 

افرادی که برای انجام ایمپلنت دندان پذیرفته می شوند باید پس از انجام ایمپلنت بهداشت دهان و دندان خود را به طور کامل رعایت نمایند و مراقبت از ایمپلنت دندان را جدی بگیرند. ایمپلنت دندانی همانند دندان طبیعی به رسیدگی و مسواک زدن و نخ دندان کشیدن به طور مداوم احتیاج دارند. همچنین این افراد باید معاینات دوره ای را سر وقت همانند دندان طبیعی انجام دهند زیرا این کار تاثیر زیادی در سالم ماندن دندان های طبیعی و ایمپلنت های دندانی می شود.

افرادی که به طور روزانه از سیگار یا انواع دخانیات استفاده می کنند اگر می توانند باید این عادت را ترک کنند و یا در غیر این صورت به دلیل اینکه به مشکل برنخورند باید با پزشک خود مشورت نمایند. افرادی که کاشت ایمپلنت دندان انجام داده اند علاوه بر مسواک معمولی باید از مسواک های کوچک مخصوص نیز برای تمیز کردن فضاهای مابین ایمپلنت دندانی نیز استفاده نمایند. این روش علاوه بر اینکه از تجمع باکتری ها در اطراف ایمپلنت جلوگیری می کند، در موفقیت کاشت ایمپلنت دندان نیز تاثیر بسزایی دارد. تجمع باکتر ها در اطراف ایمپلنت ها و همچنین دندان های طبیعی از چسبندگی لثه به دندان جلوگیری می کند و این موضوع باعث لق شدن ایمپلنت ها و دندان های طبیعی می شود.