چه نکاتی را باید قبل از انجام ایمپلنت دندانی رعایت نماییم؟

قبل از ایمپلنت

انجام ایمپلنت

اگر هر گونه بیماری دارید باید قبل از ایمپلنت دندانی به دندان پزشکتان قبل از خبر دهید. همچنین هرگونه دارو استفاده می کنید قبل از کاشت دندان به پزشکتان اطلاع دهید(بخصوص داروهای ضد انعقاد مانند وارفارین ، اسپرین ، انسولین). به بیمارانی که فشار خون دارند توصیه می شود قبل از ایمپلنت دندانی داروهای فشار خون را طبق روال استفاده نمایند.

سوالی که قبل از جراحی به وجود می آید این است که قبل از جراحی به چه نکاتی باید توجه کنم؟ در صورتیکه استرس دارید می توانید شب قبل از جراحی ایمپلنت دندان و یا یک ساعت قبل از جراحی ایمپلنت دندانی قرص ارام بخش مصرف کنید.اما حتما در این مورد با پزشکتان مشورت کنید.
در صورتی که بیماری گوارشی ندارید می توانید یک ساعت قبل از انجام جراحی ایمپلنت دندان از قرص ژلوفن 400 میلی گرم استفاده نمایید.
در صورت نیود هیچگونه بیماری گوارشی یک ساعت قبل از انجام جراحی ایمپلنت چهار کپسول آموکسی سیلین 500 میلی گرم استفاده نمایید.
در هنگام مراجعه برای کاشت ایمپلنت دندان حتما آزمایشات و رادیوگرافی حود را همراه داشته باشید.
در صورتی که از داروی خاصی استفاده می کنید قبل از جراحی و کاشت دندان داروها را به همراه خود ببرید.
اگر مشاوره پزشکی انجام داده اید و بیماری خاصی دارید قبل از انجام کاشت ایمپلنت این موضوع را با پزشکتان درمیان بگذارید.
قبل از مراجعه به کلینیک ایمپلنت برای انجام ایمپلنت دندانی حتما مسواک بزنید و موارد بهداشتی را رعایت نمایید.