نکاتی مهم درباره سینوس فک بالا

 

زمانی که فضای خالی در داخل فک بالا افزایش پیدا می کند سینوس فک بالا به وجود می آید. همچنین به دلیل بالا کشیده شدن دندان های آسیای کوچک و بزرگ در فک بالا تحلیل استخوان ها اتفاق می افتد. این دلایل می تواند از جمله دلایل محدود شدن ارتفاع استخوان برای قرار گیری ایمپلنت دندانی باشد. برای قرار دادن ایمپلنت مناسب در این گونه موارد باید جراحی انجام شود زیرا ارتفاع برای کاشت ایمپلنت کم است و این ارتفاع باید افزایش پیدا کند.

در این جراحی کف سینوس، بالا برده می شود و مواد پیوندی در آن مورد استفاده قرار می گیرد. در بعضی موار دندانپزشک می تواند زمانی که کف سینوس را بالا می برد ایمپلنت دندان را نیز در دهان بیمار قرار دهد. در این گونه موارد دندانپزشک می تواند به وسیله دیواره های کناری سینوس به فضای خالی سینوسی فک بالا دسترسی پیدا کند. یکی از راه هایی که می توان توسط آن لایه زیرین سینوس به طرف بالا کشیده شود سینوس لیفت است. به وسیله جراحی از نوع سینوس لیفت می توان ماده پیوندی را در فضای مناسبی از سینوس فک بالا قرار داد و به بازسازی و و ترمیم استخوان فک بالا کمک نمود. یکی از دلایلی که جراحی سینوس فک انجام می شود ایجاد استخوان کافی در فک است زیرا وجود استخوان به اندازه لازم در فک موجب موفقیت ایمپلنت دندانی می شود. بنابراین سینوس لیفت یکی از جراحی های متداول برای انجام ایمپلنت دندانی در فک هایی که استخوان کافی وجود ندارد می باشد. اما یکی از نکاتی که باید به توجه داشت این است که سینوس لیفت و ایمپلنت دندانی زمانی در دهان بیمار انجام می شود که هنوز مقداری که حداقل پنج میلیمتر است استخوان در دهان فرد وجود داشته باشد. بنابراین جراحی سینوس لیفت می تواند به بازسازی این استخوان ها کمک نماید.