ایمپلنت دندانی ؛ سن مناسب برای درمان چه سنی است؟

 

مواردی است که در سنین پایین افراد نوجوان دندان خود را از دست می دهند و به قرار دادن ایمپلنت دندانی نیاز پیدا می کنند مثلا بطور مادرزادی دندان ندارند و گاها زیر دندان شیری ، دندان دائمی وجود ندارد این سوال همیشه وجود دارد که در په سنی برای این افراد می توان ایمپلنت قرار داد مثلا یک پسر بچه 12 ساله می تواند کاندید ایمپلنت باشد یا نه؟

باید توجه داشت که برای ایمپلنت دندانی محدودیت سنی وجود ندارد ولی مشکلی که در افراد با سن پایین وجود دارد در مورد رشد این افراد است بعد از پیوند و جوش خوردن ایمپلنت روی ان پروتز قرار داده می شود با رشد فک دندان ایمپلنت شده رشد نمی کند و در سطح پایین تری قرار می گیرد بنابراین اگر قبل از رشد در این افراد ایمپلنت دندانی قرار داده شود مطمئنا نیاز به تعویض روکش حداقل بعد از اتمام رشد وجود خواهد داشت. البته مزیت قرار دادن ایمپلنت در یک فرد نوجوان که مثلا دندان جلو و پیش خود را از دست داده باشد از نظر روانی شاید بیشتر باشد این فرد در مدرسه احساس کمبود و شاید تمسخر همکلاسی قرار نخواهد گرفت یک روش دیگر در این افراد این است که از پروتز های موقت و فضا نگهدار استفاده شود تا به اصطلاح رشد به اتمام برسد و بعد از اتمام ان ایمپلنت دندانی قرار داده شود در این روش ممکن است در طول مدت استفاده از پروتز موقت همراه با رشد تحلیل استخوان اتفاق بیفتد و قرار دادن ایمپلنت در سالهای بعد با مشکل مواجه شود و نیازمند پیوند استخوان باشد. اغلب رشد در دختر ها زودتر اتفاق می افتد و هر چه شروع دوره قاعدگی زودتر باشد اتمام رشد هم زودتر اتفاق می افتد در ایران شاید بتوان گفت رشد دختران در 15 سالگی به پایان می رسد لذا در این سن می توان ایمپلنت دندانی را بدون نیاز به تعویض روکش قرار داد . در پسران اتمام رشد در 18 سالگی می تواند اتفاق بیفتد لذا شانس تعویض روکش اگر ایمپلنت قبل از این سن قرار داده شده باشد وجود دارد.