بیماری های دندان و جلوگیری از پیدایش آن ها

 

بیماری های دندان و جلوگیری از پیدایش آن ها بیماری هایی نظیر پوسیدگی دندان ها و بیماری های بدخیم و همچنین بیماری های لثه نمونه هایی هستند که می توانند باعث از بین رفتن دندان های سالم شوند. بنابراین افراد می توانند با مراقبت های درست از دندان های خود از به وجود آمدن بیماری های دندان جلوگیری کنند.

آسیب های ورزشی که با استفاده از وسایلی مانند کلاه و محافظ دندان قابل پیشگیری هستند. آسیب هایی که تحت تاثیر تماس های نادرست دندان ها است که با نظر و درمان یک متخصص می تواند حل شود. آسیب های ناشی از تصادفات که معمولا قابل پیشگیری نیستند. بیماری های بدخیم مانند تومورها باعث از بین رفتن دندان های اطراف تومور می شوند. استعمال دخانیات باعث از بین رفتن دندان های سالم و نیز بیماری های وخیمی مانند بیماری های لثه و سرطان دهان می شود. همچنین مصرف الکل یکی از عوامل سرطان دهان است. داشتن بهداشت ضعیف یکی از عواملی است که باعث می شود باکتری هایی در محیط دهان به وجود آیند که می توانند بسیار خطرناک باشند. مصرف دخانیات همچنین باعث زرد شدن دندان ها و تنفس بدبو و خشکی دهان می شود. عواقب بهداشت ضعیف می تواند خطرات جبران ناپذیری را برای افراد به وجود بیاورد که نپومونی ریه در افراد مسن یکی از این خطرات است. معمولا بیماری های دهان و دندان با مراقبت و رسیدگی می تواند مراقبت شده و کاملا از بین بروند. افرادی که دارای تماس نادرست دندان ها هستند با مراجعه به یک متخصص این مشکل را حل نموده و از دندان های خود مواظبت نمایند. از دست رفتن دندان ها در اثر بیماری های دهان و دندان و لثه عواقب جبران ناپذیری را برای افراد به وجود می اورند.