ایمپلنت ؛ دندان های جلو و ملاحظات لازم برای نواحی زیبایی

 

از دست دادن دندانهای جلو از نظر روحی و اجتماعی برای هر فردی بسیار ناخوشایند است داشتن خط لبخند مناسب و زیبابرای اکثر افراد بسار مهم است. ایمپلنت دندانهای جلو یا قدامی یکی از نواحی بسیار مشکل برای جراحان فک و صورت و لثه محسوب می شود اغلب عرض استخوان در این نواحی کم است در خیلی از موارد بعد از کشیدن دندان و تحلیل استخوان ارتفاع ناحیه کشیده شده نسبت به دندانهای مجاور پایین تر قرار می گیرید و بعد از قرار دادن ایمپلنت دندان جلو در خط لبخند یا دندان قرار داده شده با طول بیشتری دیده می شود و یا اینکه خط لثه بد شکل می شود این مورد بخصوص در افرادیکه در حالت خندیدن لثه ها دیده شود بیشتر به چشم می اید.همینطور که در تصویر فوق دیده می شود تحلیل استخوان و عدم پیوند برای جبران ان باعث شکل و ظاهر نامناسب شده است دومین مشکل در ایمپلنت دندان جلو دیده شدن سیاهی لثه است که می تواند سالها بعد از قرار دادن ایمپلنت اتفاق بیفتد علت اغلب ه علت تحلیل استخوان اطراف پایه و دیده شدن سیاهی فلز است برای جلوگیری از این وضعیت باید پایه 1 تا دو میلی متر پایین تر از استخوان لثه قرار داده شود و از برند های خوب که تحلیل کمتری دارند استفاده شود از اباتمنت های زیرکونیوم که سفید است می توان استفاده کرد که در صورت تحلیل استخوان سیاهی دیده نشود البته باید توجه کرد همه برند ها اباتمنت زیرکونیوم ندارند و باید قبل از انتخاب با جراحتان این موضوع را مطرح کنید.

استفاده از اباتمنت های زیرکونیوم زیرپرسلن شانس دیده شدن سیاهی لثه را تا حد زیادی کم می کند البته هزینه ان به نسبت درمانهای معمول بالاتر است. سومین مشکل در ایمپلنت دندان جلو انتخاب رنگ مناسب است در صورتیکه دندانهای جلو قبلا پر شده باشد یا پروتز داشته باشد انتخاب رنگ مشکل تر می شود هماهنگ کردن رنگ پرسلن با پر کردگی در بسیاری از موارد مشکل است شکل دهی پروتز هم اهمیت زیادی در زیبایی این نواحی دارد.اگر شما می خواهید دنداهای جلو را لامینیت کنید اینرا با دکترتان در میان بگذارید توصیه می کنیم اول ایمپلنت دندان جلو را انجام دهید و پروتز انرا برنگ لامینیت مورد دلخواه قرار دهید بعدا اقدام به انجام لامینیت کنید.