اوسئو اينتگريشن (جوش خوردگی فیزیولوژیك ایمپلنت و استخوان)

اوسئو اینتگریشن به چه معناست؟

هنگامی كه ایمپلنت هایی كه در استخوان فك شما كاشته شده اند بطور موفقیت آمیزی عمل كنند، در واقع اوسئو اینتگریشن رخ داده است. این اصطلاح به معنی تماس محض استخوانی و یكپارچگی ایمپلنت با استخوان است. بخش سرامیكی یا فلزی ایمپلنت در حقیقت درون استخوان فك شما قرار داده میشود، آنگاه در حقیقت استخوان مستقیمًا خود را به ایمپلنت می چسباند در تمام اطراف ایملنت رشد می كند و آن را محكم در بر میگیرد. چنانچه در حد فاصل استخوان سطح ایمپلنت بافت نرم یا اسكار تشكیل شود، این دلیل بر شكست اوسئواینتگریشن (جوش خوردگی فیزیولوژیك ایمپلنت دندانی و استخوان) است بعلاوه یك بافت نرم اسكار با ایجاد رابطه نامطلوبی بین استخوان و دهان منجر به حركتو جابجایی ایمپلنت می شود كه نمی تواند در مقابل نیروهای جونده عكس العمل خوبی نشان دهد اطلاعات علمی به ما می گوید كه سیستم های ایمپلنت مبتنی بر اوسئو اینتگریشن بسیار مطمئن تر و موفق تر هستند، شما می توانید در این مورد با دندانپزشك خود بیشتر صحبت كنید.

 

بیشتر بدانید در مورد : “کاشت دندان” دو مرحله ای ؛ جزئیات از جراحی تا بهبودی